Om


Wyvern är en enskild firma jag drivit sedan 1994. Jag började som illustratör av läromedel och reseskildringar, sedan utökade jag verksamheten med teknisk illustration, patentritningar, funktionsbeskrivningar och monteringsanvisningar. Efterhand har verksamheten allt mer vägt över mot grafisk formgivning, webbdesign, skylt- och dekorproduktion. Jag tar även uppdrag som inhyrd konsult inom marknadskommunikations området.

Som symbol är Wyvern framför allt ett heraldiskt väsen, en bevingad drake, som återfinns på många håll i världen, från Kina, Afrika och USA till Europa. Den symboliserar ofta djärvhet, snabbhet och styrka. Den finns återgiven på vapensköldar och adelsmärken från tidig medeltid och framåt i Sverige. En svensk vinglös släkting till wyvern är lindormen.


Wyvern återfinns även som en symbol för alkemi.

Något om mig...


Jag har nog alltid på ett eller annat sätt jobbat med kommunikation, oftast med bilder, texter och olika kombinationer av dessa. Vill ni veta mer får ni kontakta mig, antingen genom formuläret nedan eller så ringer ni mig på 070-245 80 91 eller skickar ni ett mejl till patrik@wyvern.se

Över 20 år i branchen

Jag startade min verksamhet för över 20 år sedan, då hade jag redan ett tiotal års erfarenhet av reklam- och informations-branschen. Branschen har förändrats mycket under den tiden, i många fall till det bättre kanske till det sämre i några fall.


Jag är mycket nyfiken på vad som kommer härnäst!

 
 
 
 

Copyright Wyvern 2014 © All Rights Reserved                                                                                                                                                             Tel. 070-245 80 91       e-post. patrik@wyvern.se