Grafiskform

Grafisk formgivning är en viktig bas i allt jag gör. Jag gör logotyper, grafiska profiler, broschyrer, foldrar och annat informationsmaterial, allt formgivet i ett för ändamålet anpassat format.


Monteringsanvisningar och funktionsbeskrivningar liksom patentritningar utgör en viktig del av mitt arbete. Detta betyder inte att jag sitter framför datorn hela tiden, block och penna är fortfarande mina viktigaste verktyg och eftersom jag också monterar dekor på bilar och butiksfönster så far jag runt en hel del.

Copyright Wyvern 2014 © All Rights Reserved                                                                                                                                                             Tel. 070-245 80 91       e-post. patrik@wyvern.se