Marknadskommunikation

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv på ett eller annat sätt ägnat mig lika mycket åt marknadskommunikation som åt bilder och grafisk form. All form av kommunikation är intressant och det har visat sig att just marknadskommunikation är något jag har lätt för, så tveka inte att kontakta mig om ni behöver en marknadsstrateg!

Copyright Wyvern 2014 © All Rights Reserved                                                                                                                                                             Tel. 070-245 80 91       e-post. patrik@wyvern.se